top of page

Coğrafi Bilgi Endüstrisi'ne Giden Yol: TUCBS-2023 Stratejisi...

Güncelleme tarihi: 12 Şub

Bilgi toplumunda temel kaynak bilgi; toplumun gelişmesini sağlayan temel faktör ise bilgi teknolojileridir... Coğrafi veri, bilgi teknolojisinin en etkin hammaddesi ve yaygınlaşma değeridir..


Türkiye’nin 2023 ve bilgi toplumuna dönüşüm hedeflerine eş zamanlı olarak; toplumun her katmanında, konumsal nitelikli coğrafi bilginin önemsendiği ve paylaşıldığı, uzun vadede coğrafi bilgi teknolojisi üretim-kullanım odaklı, ulusal kalkınma ve planlama yönetim süreçlerinde coğrafi bilgiye dayalı daha fazla değer üreten, coğrafi bilgi endüstrisinde katma değer yaratarak küresel rekabette öncü rol üstlenen bir ülke konumuna gelinmelidir.

Halen yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyapısının oluşturulması eyleminin devamı niteliğinde; TUCBS-2023 hedefine yönelik yeni bir vizyonunun geliştirilmesi, uygulama süreçlerinin oluşturulması; bu sürecin gerçekleştirme ölçütlerinin tanımlanması ve ulusal kalkınma politikalarına temel oluşturacak nitelikte sunulmasına yönelik yeni bir vizyon çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır...


Yazının tamamı için aşağıdaki dosyayı indiriniz...

GED-TUCBS2023
.pdf
PDF dosyasını indir • 269KB

136 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page