top of page
Screen Shot 2020-04-01 at 13.41.53.png
Screen Shot 2020-04-03 at 15.37.35.png
image.png
AYOP_Logo.jpg

Tamamlanan /devam eden araştırma-uygulama projeleri...

 

39. (2021-202x), “Taşınmaz Değerlemede Akıllı Sistemlere Dayalı Bir Model Tasarımının Geliştirilmesi”, Proje Yöneticisi, İTÜ BAP destekli bilimsel araştırma projesi, PNo. MDK-2021-43080, İstanbul.

 

38. (2019-202x), “Optimizasyon Tabanlı Arazi Toplulaştırma Yazılımının (ProTOP) Geliştirilmesi ve Kontrolör Yazılımı”, Proje No: TÜBİTAK 1507-7200033 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, Danışman, Ankara.

 

37. (2017-2019), “Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması”, Proje No: TÜBİTAK 1001-116Y204 Ar-Ge Projesi, Danışman, Ankara.

 

36. (2018-2019), “Coğrafi Bilgi Sistemi ile İstanbul İli Nominal Taşınmaz Değer Haritasının Oluşturulması”, Proje Yöneticisi, İTÜ BAP destekli bilimsel araştırma projesi, PNo. MYL-2018-41706, İstanbul.

 

35. (2018-2019), “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçimi İstanbul İli Örneği”, Proje Yöneticisi, İTÜ BAP destekli bilimsel araştırma projesi, PNo. MGA-2018-41095, İstanbul.

 

34. (2017-2018), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, “Coğrafi Bilgi Strateji ve Eylem Planı” Projesi, Proje Danışma, TÜRKSAT, Ankara.

 

33. (2017-2018), İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü “MİDAS- Türkiye’de Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi”, Proje Koordinatörü, TÜRKSAT, Ankara.

32. (2016-2018), “Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri İçin Servis Tabanlı bir Karar-Destek Platformunun Geliştirilmesi”, Proje No: SAN-TEZ 0977.STZ.2015, Ar-Ge Projesi, Araştırmacı, Ankara.

 

31. (2016-2018), “Afet ve Acil Durum Yönetimleri için 3-Boyutlu Birlikte-Çalışabilir Coğrafi Veri Tabanının Geliştirilmesi”, Proje No: TÜBİTAK 1001-116Y203 Ar-Ge Projesi, Proje Yürütücüsü, Ankara.

 

30. (2014-2015), “İstanbul-Gaziosmanpaşa Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 

29. (2014-2015), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık hizmeti, ASELSAN AŞ, Ankara.

 

28. (2012-2014), “Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi, Proje No: TÜBİTAK 1001-111Y041 Ar-Ge Projesi, Danışman, Ankara.

 

27. (2012-2014), “ITU ArıGIS- Ulusal Coğrafi Bilgi Teknolojileri İnovasyon Ar-Ge Merkezi”, Kalkınma Bakanlığı, Proje Kodu: 2012K120720, Bütçe: 5Milyon$, Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 

26. (2011-2012), “TRKBISS-Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Bütçe: 600Bin$, Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 

25.  (2011-2012), “TUCBS-Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem Altyapısı için Coğrafi Veri Standartlarının Geliştirilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT-ArıTeknokent A.Ş., Bütçe: 500Bin$, Proje Yürütücüsü, İstanbul.

 

24. (2010-2011), “TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE Başuzman Araştırıcı: Türkiye Tapu-Kadastro Bilgi Sistemi Projesi ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında kurumca geliştirilen projelere yönelik danışmanlık Hizmeti, Ankara.

 

23. (2010-2012), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Acil Duruma Yönelik Harita-Destek Sisteminin Geliştirilmesi, Proje No: TÜBİTAK 3501-109Y342 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 

22. (2009-2010), “T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı CBS ile Planların Hazırlanması Proje Yöneticisi”, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 

21. (2009-2010), “T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanlık Hizmeti”, Proje Yöneticisi, İTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 

20. (2008-2009), “Ordu Valiliği Kırsal Alan Bilgi Sistemi (OKABİS) Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

19. (2007-2009), “Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS)”, Proje No: TÜBİTAK 1007 Ar-Ge Projesi, Proje Danışmanı, Ankara.

 

18. (2006-2008), “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi", Proje No:105Y308, TÜBİTAK 1001-105Y308 Ar-Ge Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara.

 

17. (2005-2006), “Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

16. (2005-2006), “Trabzon Belediyesi E-Trabzon Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yönetici-Danışmanı, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

15. (2005-2008), “Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi", PKod: 2005.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 

14. (2005-2008), “Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapısının Modellenmesi", PKod: 2005.112.006.2, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 

13. (2001-2002), “Trabzon-Pelitli Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

12. (2001-2004), “Çevresel Planlamada Altlık bir Coğrafi Bilgi Sistem Tasarımı ve Uygulanması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli", PKod: 2001.112.006.1, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu Destekli, Trabzon.

 

11. (2000-2001), “UNIVERSAL Ltd. Şti. Kent Bilgi Sistemi Geliştirme Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, İstanbul.

 

10. (2000-2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Sayısal Arazi Modellemesi”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: DPT, Ankara.

 

09. (1999-2002), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Orman Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Belirlenmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

08. (1999-2003), “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistem Teknikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi Veri Tabanı Modellemesi”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

07. (1998-2000), “DEVAÇED: Değirmendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi”, Danışman, Trabzon Valiliği ve KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

06. (1997-1999), “Tapu-Kadastro Bilgi Sistemine Geçişte Kadastronun Özelleştirilmesi”, Proje Yönetici, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

05. (1997-1999), “Taşınmaz Değer Haritalarının Raster Tekniğiyle Üretilmesi”, Danışman, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

04. (1997-2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma”, Proje Yöneticisi, Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon.

 

03. (1995-1996), “Trabzon Belediyesi II.Tanjant Yolu ve Çevresi İmar Uygulama Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

02. (1995-1996), “Trabzon Belediyesi İmar Mevzuatı ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Danışman, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

 

01. (1995-1999), “Çorum Belediyesi İmar Uygulama ve Kent Bilgi Sistemi Projesi”, Proje Yöneticisi, KTÜ Döner Sermaye Destekli, Trabzon.

bottom of page