“Dünya Kadastro Zirvesi” ilk kez İstanbul’da Gerçekleştirildi...