top of page

Uzmanlık Alanları...

Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

Konumsal Veri Altyapıları ve

 

Screen Shot 2020-04-01 at 13.41.53.png

ŞABLON BİLGİLERİ...

YOMRALIOĞLU (1964, Trabzon) - 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, 1986 yılında aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1988 yılında Yüksek Mühendis unvanını aldı ve aynı yıl YÖK bursu ile yurtdışında görevlendirildi. İki yıl Kanada’nın New Brunswick Üniversitesi’nde Prof John McLaughlin ile Arazi Bilgi Sistemleri üzerine lisansüstü araştırmalarda bulundu. 1990 yılında İngiltere’nin Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde doktoraya başladı ve Prof David Parker yönetiminde, “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Arsa-Arazi Düzenlemeleri İçin Yeni Bir Model Geliştirme”ye yönelik çalışmasını tamamlayarak, 1993 yılında doktor unvanını aldı.

B-23            Yomralıoğlu, T. (2021). Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Nominal Taşınmaz Değerlemesi ve Örnek Olay Analizi. In C. Yener (Ed.), Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı: UDS Örnek Uygulamaları (pp. 417–434). Seçkin Yayıncılık. https://www.seckin.com.tr/kitap/184373954#

 

 

bottom of page