top of page

Kitaplar &Books...

Book%20cadastre_edited.jpg
image_edited.jpg
Book%2520LR_edited_edited.jpg

18 Yomralıoğlu, T., (2019),

"Kadastro", İTÜ Geomatik Mühendisliği Ders Notları, İstanbul. [Link]

"Cadastre" Lecture Notes in English Ver. [click here]

17 Yomralıoğlu, T., (2019), "Arazi Yönetimi", İTÜ Geomatik Müh. Ders Notları, İstanbul. [Link]

"Land Management"Lecture Notes in English Ver. [click here]

16 Yomralioglu, T., (2018), "Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi", İTÜ Geomatik Mühendisliği Ders Notları, İstanbul. [Link]

15 Yomralioglu, T., (2018), “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Afet-Acil Durum Yönetimi”, Kitap Bölümü, "Kriz ve Acil Durum  Yönetimi" by Çapar, S., (Ed.), ISBN: 978-605-81513-2-1, TİAV

Yayınları, Ankara.

14 Yomralioglu, T., McLaughlin, J., (2017), “Cadastre: Geo-information Innovations in Land Administration” (Eds.), Springer International Publishing, New Delhi, ISBN 978-3-319-51215-0, DOI.10.1007/978-3-319-51216-7

[pdf] [www]

13 Yomralioglu, T., (2015), “The World Cadastre: Proceedings of the World Cadastre Summit | Dünya Kadastro Zirvesi” (Ed.), Halic Congress Center, 20-24 April, pp.1140, Istanbul, Turkey. [www] [e-Proceedings]

12 Yomralioglu, T., Uzun, B., Nişancı, R., (2009), “Land readjustment na Turquia: projeto de land readjustment Toklu-Besirli”, Metodos de Palnejamentto Urbano, de Souza, F. Francisco (Ed.), ISBN: 978-85-88246-11-9, Sao Paulo, Brasil. [www]

11 Yıldırım, V., Yomralioglu, T., Nişancı, R., (2012), “A Raster Based Geospatial Model for Natural Gas Transmission Line Routing”, Natural Gas Extraction to End Use, 101-118, ISBN: 978-953-51-0820-7, Rijeka. [www]

10 Colak, E., Yomralıoğlu, T., (2011), “Geospatial Analysis of Cancer Cases in the Eastern Black Sea Region of Turkey”, in Geospatial techniques for managing environmental resources, Thakur et. all (editors), Capital Publishing, p.220-237, ISBN:81-85589-65-8, New Delhi. [www] [pdf] [ebook]

09 Ülger, E., Yomralıoğlu, T., Alas, B., (2011), “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi”, Çalıştay Bildiriler Kitabı (editör), Okan Üniversitesi Yayını, s.517, İstanbul. [www]

08 Aydinoğlu, A.Ç., İnan, H.İ., and Yomralioğlu, T., (2008), “Examining SDI development of Turkey as a socio-technical approach”, Chapter in, Bastiaan van Loenen (Editor), NCG-Netherlands Geodetic Commission, p.43-52, ISBN: 978 90 6132 308 2, Delft, The Netherlands. [pdf]

07 Yomralıoğlu, T., (2007), “1. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi”, Bildiriler Kitabı (editör), HKMO Yayını, s.925, Ankara.Link.. |

06 Yomralıoğlu, T., Çete, M., (2007), “Marakeş Deklarasyonu: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi”, Çeviri, HKMO Trabzon Şube Yayını, s.33, Trabzon. Link.. |

05 Yomralıoğlu, T., Uzun, B., Demir, O., (2003), “Kadastro 2014: Gelecekteki Kadastral Sistem İçin Bir Vizyon”, Çeviri, TMMOB HKMO Yayını, s.56, Ankara. Link.. |

04  Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”, 5.Baskı (2009), s.480, ISBN 975-97369-0-X, İstanbul.

Link.. |

03 Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon. Link.. |

02 Yomralıoğlu, T., (1997), “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, (editör), JEFOD Yayın No:1, s.190, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon. Link.. |

01 Steudler, D., Yomralioglu, T., (1989), “Proceedings of Tenth Annual Workshop on Land Information Systems for the 1990's”, (editors), Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick, p.79, Fredericton, Canada.

bottom of page