image.png

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

13-15 Ekim 1999, KTÜ, Trabzon

Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon.

 

Kent Bilgi Sistemi (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum-karar verebilmek için ihtiyaç duyulan, planlama, mühendislik, eğitim, sağlık, emniyet turizm ve benzeri temel hizmetler ile, yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdeleyen bir bilgi sistemi olarak bilinmektedir. KBS, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyo-kültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel planlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve üst yapı tesislerinin bakım-onarım ve yenilenmesine, imar-kadastro-insan-toprak ilişkilerinin kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb analizlerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadır. Tüm bu faaliyetler yerel yönetimlerin bilhassa da belediyelerin temel işlevleri arasındadır.

 

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu’nun amacı; ülkemizdeki yerel yöneticileri biraraya getirerek, kentsel fonksiyonların daha dinamik bir yapıya kavuşması için Kent Bilgi Sistemlerini tartışmak, bu konuda yapılan çalışmalar ile uygulayıcıların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını sağlamaktı. Ülkemizde bu alanda gerçekleşen ilk sempozyum ile akademik, özel ve kamu kesimleri bir araya gelerek, geniş bir tartışma ortamı bulmuş, kent yönetiminde bilgi teknolojisinin yeri ve önemi vurgulanarak katılımcıların yeni gelişmelerden bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Sempozyumda sunulan 35 adet bildiri, 325 sayfalık bu kitapta toplanarak bundan sonra yapılacak araştırmalara ve ülkemizdeki çağdaş kentleşmeye katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Sempozyum Bildirileri

0.      İÇİNDEKİLER, ÖZET,  [PDF]

1.      KENT BİLGİSİ VE ORGANİZASYONU, 

         T Yomralıoğlu, 1 [PDF]

 

2.      KENTSEL TASARIMDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR, 

         L Tokman, 13  [PDF]

 

3.      TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN Mİ BİLGİ SİSTEMİ? 

         BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN Mİ TAPU VE KADASTRO, 

         N Şahin, A Şişman, 21  [PDF]

 

4.      YEREL YÖNETİMLER İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,

         İ Baz, 29  [PDF]

 

5.      YEREL YÖNETİMLERDE HARİTA BİLGİSİNE OLAN İHTİYAÇLAR,

         H İnce, 39  [PDF]

 

6.      KENT VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASINDA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ, 

         R Yamaçlı, 49  [PDF]

 

7.      KBS OLUŞTURULMASINDA VAZGEÇİLMEZ ÇALIŞMA ADIMLARI,

         F Hasal, 54. [PDF]

 

8.      ÇORUM İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,

         M Bektaş, 64. [PDF]

 

9.      COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ; MERKEZİ VE MAHALLİ İDARELER’DE BİLGİ SİSTEMLERİ ..

         L Ucuzal, 65  [PDF]

 

10.    BUSKİ ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI,

         İ Günaydın, MA Şentürk, 76. [PDF]

 

11.    GAP KENTSEL SANİTASYON VE PLANLAMA PROJESİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR KENT ..

         G Arıcan, 84. [PDF]

 

12.    KENT/ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ: ODTÜ VE ANKARA ÖRNEKLERİ,

         N Usul,  A Dabanlı, 92. [PDF]

 

13.    ANKARA METROPOLİTAN ALANININ SAYISAL FOTOGRAMETRIK HARİTALARININ YAPIMI

         H Gürbüz, AO Demirer, Ö Yıldırım, 99. [PDF]

 

14.    TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI: TRABZON ÖRNEĞİ

         S Reis, T Yomralıoğlu, 112 [PDF]

 

15.    KADASTRAL HARİTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI

         M Doğan, 121 [PDF]

 

16.    BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ,

         R Nişancı, T Yomralıoğlu, 122. [PDF]

 

17.    TAPU VE KADASTRO FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,

         İ Baz, A Geymen, 132. [PDF]

 

18.    AKILLI KENT HARİTALARININ YAPIMI,

         H İnce, 133. [PDF]

 

19.    TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVIEW ÖR..

         O Mataracı, T Yomralıoğlu, 143. [PDF]

 

20.    INTERNET ÜZERİNDEN AKILLI KENT HARİTALARININ OLUŞTURULMASI,

         AS Haşıloğlu, SB Haşıloğlu, 156. [PDF]

 

21.    TURİST BİLGİ SİSTEMLERİ VE TRABZON ÖRNEĞİ,

         Ç Cömert, HT Bostancı, 168. [PDF]

 

22.    NOKTA-PARSEL SORGULAMASI,

         A Kaya, F Yıldırım, 182. [PDF]

 

23.    ZEİSS SCAI TARAYICISININ HARİTACILIK AKTİVİTELERİNE VE BİLGİ SİSTEMLERİNE ...

         G Büyüksalih, 192. [PDF]

 

24.    KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ İÇİN YEREL YÖNETİMLERDE RE-ORGANİZASYON İHTİYAÇLARI

         T Yomralıoğlu, K Çelik, 193. [PDF]