top of page
image.png

KENTSEL ALAN DÜZENLEMELERİNDE İMAR PLANI UYGULAMA TEKNİKLERİ

 

Yomralıoğlu, T., (1997), “Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, (editör), JEFOD Yayın No:1, s.190, ISBN 975-95369-2-4, Trabzon.

 

Kitap, imar planları uygulamaları konularında değişik uzmanlarca çeşitli zamanlarda daha önce yayınlanmış makalelerin bir araya toplanmasından meydana gelmiş bir derleme eserdir. Bu yayınların ağırlıklı bir bölümünü, 29.06-04.07.1992 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilen "İmar Uygulamaları Semineri" oluşturmaktadır. Kitabın başlangıcında mülkiyet kavramı, imar ve kadastro ilişkileri ele alınmış, ardından imar planı uygulama yöntemleri örneklerle birlikte irdelenmiştir.

 

İçindekiler

[ KİTAP.PDF ]

1.  KADASTRO VE İMAR İLİŞKİLERİ

Doç. Dr. Cemal BIYIK

 

2.  TÜRKİYE'DE İMAR PLANI UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ

 

3.  ARSA ve ARAZİ DÜZENLEMESİ (18.MADDE UYGULAMASI) ve ÖNEMİ

Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ

 

4.  18.MADDE UYGULAMALRININ ÖRNEK ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Doç.Dr. Nihat AKYOL ve Arş.Gör. Bayram UZUN

 

5.  18.MADDE UYGULAMALARINDA BİLGİSAYARDAN YARARLANMA

Doç.Dr. Ahmet KAYA ve Uzm. Bilal KINAY

 

6.  ISLAH İMAR PLANI UYGULAMALARI

Doç. Dr. Cemal BIYIK ve Arş. Gör. Bayram UZUN

 

7.  İMAR UYGULAMALARI İLE İRTİFAK HAKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER (GEÇİT HAKLARI)

Arş.Gör. Bayram UZUN

 

8.  KADASTRO GÖRMEYEN YERLERDE İMAR UYGULAMALARI

Doç. Dr. Cemal BIYIK

 

9.  İMAR UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Doç.Dr. Nihat AKYOL

 

10.  TÜRKİYE'DE ve GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERDE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Doç.Dr. Nihat AKYOL, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ve Arş.Gör. Bayram UZUN

 

11.  3194/18. MADDE UYGULAMALARINDA SÜRE-MALİYET ANALİZLERİNİN SOMUT BİR ÖRNEK ÜZERİNDE İNCELENMESİ

Doç. Dr. Cemal BIYIK ve Arş. Gör. Bayram UZUN

 

12.  EŞDEĞER İLKESİNE DAYALI ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ MODELİ

Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

 

13.  TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAT MÜLKİYETİ MEVZUATI

Doç. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

bottom of page