top of page
image.png

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 

BİLDİRİLER KİTABI

 

Yomralıoğlu, T., (2007), “1. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi”, Bildiriler Kitabı (editör), HKMO Yayını, s.925, Ankara. 

 

İÇİNDEKİLER ]   [ WWW-CBS2007 ]  [ Açılış-Konuşması ]

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, 30 Ekim - 02 Kasım 2007 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon‘da gerçekleştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, kısa adıyla TMMOB CBS‘2007 Kongresi, CBS‘nin kurumsallaşması adına önemli adımlardan biridir. Bugüne kadar ülkemizin değişik mekânlarında tamamen gönüllülük esasına dayalı ve sürekli olmayan birçok CBS toplantısı yapılmaktaydı. Ülkemizdeki CBS gelişmelerinin en azından düzenli toplantılar ile gündeme taşınması ve sorunların bilgilendirme adına tartışılıyor olması gerekiyordu. Bu anlamda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olarak, böylesi bir toplantının gerçekleşmesi için yaptığımız teklif, Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kuruluna taşınmıştır. TMMOB, 01.08.2006 gün ve 1493 sayılı onayı ile CBS Kongresini düzenli kongreler kapsamına alarak, bundan böyle her iki yılda bir, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nca ulusal düzeyde bu etkinliğin düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Bu karar, CBS‘nin sahipsiz kalmaması adına bizleri çok mutlu etmiştir.

 

CBS‘2007 Kongresi‘ne, 705 delege yanında, 240 öğrenci, 250 ziyaretçi ile birlikte toplam 1195 kişi katılmıştır. Çalışma alanlarında coğrafi bilgi sistemlerine ilgi duyan farklı meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör kuruluşlarından katılım sağlanmıştır.

 

CBS Kongresi‘nde "paylaşılmayan bilgi verimli değildir" düşüncesiyle ve bütünleşme çağrısı yapan, "Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya..." kongre temasıyla, ülkemizdeki farklı meslek disiplinlerini CBS‘nin doğal çatısı altında bir araya getirerek, başta CBS‘nin en temel bileşenleri olan veri, yazılım, donanım, yöntem ve insan kaynakları olmak üzere, coğrafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle ulusal ve uluslar arası düzeyde ele alınarak tartışılmıştır. Kongremizde, paralel oturumlar şeklinde, toplam 33 teknik oturumda 160 bilimsel bildiri sunulmuştur. Yine kongrede 4 panel, "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı", "Kent Bilgi Sistemi Eğitim Kursu" ve ilköğretim öğrencilerine yönelik özel CBS etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Kongrede, bir yandan da misafirlerin en iyi biçimde Trabzon‘da ağırlanması, güzel ve tatlı hatıralarla buradan ayrılması hedeflenmiştir. Yurdumuzun dört bir kösesinden ve yurt dışından gelen konuklar ile, bu denli geniş bir katılımın sağlanmış olması, elbette CBS‘2007 kongresini çok daha coşkulu ve anlamlı kılmıştır. CBS‘ye karşı duyulan bu özlem ve ilgi, var olan heyecanı daha da artırmıştır.

 

CBS‘2007 kongresinin Trabzon‘da düzenlenmesi yönünde karar alan ve organizasyon sürecinde her türlü desteği sağlayan HKMO Genel Başkanı ve beraberinde yönetim kurulu üyelerine, değerli birikimleriyle bizleri yönlendiren ve katkı sağlayan Düzenleme, Danışma ve Bilim Kurulu üyelerimize, üstlendikleri görevlerle bizleri onurlandıran sayın oturum başkanlarımıza, değerli birikimlerini bizlerle paylaşan konuk konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.  Kongremizin gerçeklesmesinde en önemli paylardan birisi olan Cografi Bilgi Teknolojileri Fuarına katılımcıları; bronz sponsor Özerler Haritacılık, Litera Yazılım ve GeoGis firmalarına, gümüs sponsor olan Mekansal Veri Sistemlerine, Altın sponsor ve Kokteyl sponsoru olan Netcad firmasına, ana sponsoru olan Esri Türkiye‘ye ve katkılarından dolayı Tübitak yetkililerine teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. CBS‘2007 kongre meşalesinin Karadeniz Teknik Üniversitesinde yanması için bizlere destek olan KTÜ Rektörlüğü‘ne, kongremize özel önem veren ve yine Trabzon adına bu kongrenin ilimize yakışır bir biçimde gerçekleşmesi için bizlere gerekli desteklerini esirgemeyen Trabzon Valiliği ve Trabzon Belediye Başkanlığı‘na teşekkür ediyorum. Bu kongre, hiç kuskusuz CBS sevgisiyle tutuşan bir takımın ürünüdür. Kendileri ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve keyif aldığım Yürütme Kurulu üyelerine ve KTÜ GISLab kadrosuna gösterdikleri olağanüstü çaba ve özverili çalışmaları nedeniyle, izninizle, "özel" sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, "GIS Hayattır!" diyerek, CBS‘2007 kongresinin ülkemiz adına yararlı olması dileğiyle...

 

Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

CBS‘2007 Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı

bottom of page