Download

Complete CV

&Publications

ARAŞTIRMA - TEKNİK RAPORLAR...

 • (2011), “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Çözüm Odaklı Model Yaklaşımı: İTÜ-TUCBS Uygulama Eylem Planı v.1.0.”, Çalışma Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

 • (2011), “Kadastro 2014’ün Temel Beklentileri Karşısında TAKBİS’ in Yeri”, Çalışma Raporu, TÜBİTAK-Bilgem-UEKAE, Ankara.

 • (2010), “Kent Bilgi Sistemlerinin Standardizasyon Çalışmalarına Esas Durum Tespiti ve Yol Haritasının Belirlenmesi: Türkiye İçin Kent Bilgi Sistemi Eylem Planı”, Çalışma Raporu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.

 • (2010), “INSPIRE Direktifinin Türkiye’de Gerçekleşimi: “Geo-ÇOB” Bakanlık Geoportal Geliştirilmesine Ait Teknik Altyapı Şartname Taslağı, Çevre ve Orman Bakanlığı, BİD, Ankara.

 • (2010), “Implementation of INSPIRE Directive in Turkey: "Geo-COB” The Ministry of Environment and Forestry Geoportal Technical Infrastructure Development Draft Specification”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

 • (2010), “INSPIRE Direktifi ve CBS konusunda Türkiye’de kurum adına farkındalığın oluşturulması için yapılacaklar: Kurumsal bazda CBS eğitim stratejisi ile birlikte brifing notları”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

 • (2009), “TURKVA- Türkiye Konumsal Veri Altyapısı Eylem Raporu”, v.1.0, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

 • (2008), “Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi”, TÜBİTAK 1001 Proje Raporu, Proje No:105Y308, Proje Yöneticisi, Ankara.

 • (2009), “Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS)”, TÜBİTAK 1007 Proje Raporu, Proje Danışmanı, Ankara.

 • (2008), “Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapısının Modellenmesi”, KTÜ BAP Proje Raporu, PKod: 2005.112.006.2, Proje Yöneticisi, Trabzon.

 • (2007), “Nasıl Bir Trabzon ?”: HKMO Trabzon Vizyonu, İrdeleme Raporu, HKMO Trabzon Şube Raporu, Trabzon. [Rapor]

 • (2006), “Türkiye’de Harita Mühendisliğinin Taşınmaz Değerlemesindeki Yeri ve Rolü”, İrdeleme Raporu, HKMO Trabzon Şube Raporu, Trabzon. [Rapor]

 • (2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı ve Sayısal Arazi Modellemesi”, DPT Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Ankara.

 • (2004), “Çevresel Planlamalara Altlık Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Trabzon İl Bilgi Sistemi (TİBİS) Modeli”, KTÜ BAP Proje Raporu, P.Kod: 200.112.6.2, Proje Yöneticisi, Trabzon.

 • (2002), “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Orman Yangın Emniyet Yol ve Şeritlerinin Belirlenmesi”, KTÜ BAP Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Trabzon.

 • (2001), “Yerel Yönetimlerde Konumsal Bilgi Sistemleri Oluşturulması Amaçlı Kurumsal Re-organizasyon Üzerine Araştırma”, KTÜ BAP Proje Raporu, Proje Yöneticisi, Trabzon.