image.png

KTÜ 

Kitap Satış Bürosu

Trabzon

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

13-15 Ekim 1999, KTÜ, Trabzon

Yomralıoğlu, T., (1999), “Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu” Bildiriler Kitabı (editör), Karadeniz Teknik Üniversitesi, s.325, Trabzon.

 

Kent Bilgi Sistemi (KBS), kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum-karar verebilmek için ihtiyaç duyulan, planlama, mühendislik, eğitim, sağlık, emniyet turizm ve benzeri temel hizmetler ile, yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdeleyen bir bilgi sistemi olarak bilinmektedir. KBS, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyo-kültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel planlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve üst yapı tesislerinin bakım-onarım ve yenilenmesine, imar-kadastro-insan-toprak ilişkilerinin kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb analizlerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadır. Tüm bu faaliyetler yerel yönetimlerin bilhassa da belediyelerin temel işlevleri arasındadır.

 

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu’nun amacı; ülkemizdeki yerel yöneticileri biraraya getirerek, kentsel fonksiyonların daha dinamik bir yapıya kavuşması için Kent Bilgi Sistemlerini tartışmak, bu konuda yapılan çalışmalar ile uygulayıcıların bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını sağlamaktı. Ülkemizde bu alanda gerçekleşen ilk sempozyum ile akademik, özel ve kamu kesimleri bir araya gelerek, geniş bir tartışma ortamı bulmuş, kent yönetiminde bilgi teknolojisinin yeri ve önemi vurgulanarak katılımcıların yeni gelişmelerden bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Sempozyumda sunulan 35 adet bildiri, 325 sayfalık bu kitapta toplanarak bundan sonra yapılacak araştırmalara ve ülkemizdeki çağdaş kentleşmeye katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Sempozyum Bildirileri

 

Önsöz

Sempozyumdan görüntüler

 

1... KENT BİLGİSİ VE ORGANİZASYONU, T Yomralıoğlu, 1

2... KENTSEL TASARIMDA BİLGİ SİSTEMLERİ VE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR, L Tokman, 13

3... TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN Mİ BİLGİ SİSTEMİ?  BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN Mİ TAPU VE KADASTRO, N Şahin, A Şişman, 21

4... YEREL YÖNETİMLER İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,İ Baz, 29

5... YEREL YÖNETİMLERDE HARİTA BİLGİSİNE OLAN İHTİYAÇLAR,H İnce,.39

6... KENT VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASINDA STRATEJİK BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ, R Yamaçlı, 49

7... KBS OLUŞTURULMASINDA VAZGEÇİLMEZ ÇALIŞMA ADIMLARI, F Hasal, 54

8... ÇORUM İÇİN KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,M Bektaş,  64

9... COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ; MERKEZİ VE MAHALLİ İDARELER’DE BİLGİ SİSTEMLERİ ve UYGULAMA GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR TARTIŞMA,L Ucuzal, 65

10.. BUSKİ ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ OLUŞTURULMASI, İ Günaydın, MA Şentürk, 76

11.. GAP KENTSEL SANİTASYON VE PLANLAMA PROJESİ KAPSAMINDA DİYARBAKIR KENT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARI,G Arıcan.84

12.. KENT/ALT YAPI BİLGİ SİSTEMLERİ: ODTÜ VE ANKARA ÖRNEKLERİ,N Usul,  A Dabanlı, 92

13.. ANKARA METROPOLİTAN ALANININ SAYISAL FOTOGRAMETRIK HARİTALARININ YAPIMI PROJESİ,H Gürbüz, AO Demirer, Ö Yıldırım, 99

14.. TEMATİK BİLGİ TABANLI KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI : TRABZON ÖRNEĞİS Reis, T Yomralıoğlu, 112

15.. KADASTRAL HARİTALARIN SAYISALLAŞTIRILMASI M Doğan, 21

16.. BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞTE MÜLKİYET VERİLERİNİN İRDELENMESİ,R Nişancı, T Yomralıoğlu, 122

17.. TAPU VE KADASTRO FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI,İ Baz, A Geymen, 132

18.. AKILLI KENT HARİTALARININ YAPIMI,H İnce, 133

19.. TAPU-KADASTRO BİLGİLERİNİN KENT BİLGİ SİSTEMİNE ENTEGRASYONU: ARCVIEW ÖRNEĞİO Mataracı, T Yomralıoğlu, 143

20.. INTERNET ÜZERİNDEN AKILLI KENT HARİTALARININ OLUŞTURULMASI,AS Haşıloğlu, SB Haşıloğlu, .156

21.. TURİST BİLGİ SİSTEMLERİ VE TRABZON ÖRNEĞİ,Ç Cömert, HT Bostancı, 168

22.. NOKTA-PARSEL SORGULAMASI,A Kaya, F Yıldırım, 182

23.. ZEİSS SCAI TARAYICISININ HARİTACILIK AKTİVİTELERİNE VE BİLGİ SİSTEMLERİNE TEMEL......  GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN TESTİ,G Büyüksalih, 192

24.. KONUMSAL BİLGİ SİSTEMİ İÇİN YEREL YÖNETİMLERDE RE-ORGANİZASYON İHTİYAÇLARI T Yomralıoğlu, K Çelik,193

25.. UA VE CBS İLE SU HAVZALARI VE ORMAN ALANLARINDA KAÇAK YAPILAŞMANIN İZLENMESİNE İLİŞKİN BİR MODEL....Ö Özen,  212

26.. SON TEKNOLOJİ UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ VE HARİTA YAPIM AMAÇLI YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ,G Büyüksalih, 213

27.. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ, E Eren, T Tüdeş, T Yomralıoğlu, 231

28.. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ MİMARİ ARŞİVİ İÇİN BİR HİPERMEDYA SİSTEMİ ÖNERİSİ VE UYGULAMASI, A Karadayı, 240

29.. KENT VERİ TABANLARININ OLUŞTURULMASI: FETHİYE - KAYAÇUKURU'NA UYGULANMASI A Erdoğan, 249

30.. KENTSEL GELİŞTİRME PROJELERİ İÇİN CBS'NİN ÖNEMİ : TRABZON ZAĞNOS DERE HAVZASI ÖRNEĞİ, Ç Cömert, HT Bostancı, 273

31.  SÜRDÜRÜLEBİLİR KATI ATIK YÖNETİMİ VE KENTSEL TASARIM: UYGULAMA GELIŞTİRME ESASINA DAYALI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI,S Özbay, .

32.. TRABZON-UZUNGÖL HAVZASINDA DERE AKIMINI ETKİLEYEN FİZYOLOJİK ETMENLERİN CBS ORTAMINDA BELİRLENMESİ, F Ulu, S Ayan, 287

33.. ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN MODEL-ALTLIK TASARIMI : TRABZON-DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ T Yomralıoğlu, MD Akça, 297

34.. GPS'NİN KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, E Gökalp, O Güngör, 307

35.. KENT BİLGİ SİSTEMİNE GPS İLE KONUMSAL VERI KAZANIMI, M Tunay, 317